ul. Miodowa 33, 31-036 Kraków
600 212 313 kontakt@zycieula.pl
"Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły."

Jedyna tego typu szkoła w Polsce i w Europie – Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli

Technikum Pszczelarstwa Pszczela Wola

Biologia i rozwój pszczelich rodzin znajdowały się w kręgu zainteresowania nie tylko zwykłych pszczelarzy, ale także tak wybitnych przedstawicieli świata nauki jak Arystoteles, czy Einstein. Pszczołami interesował się także pochodzący z Górnego Śląska, ojciec polskiego pszczelarstwa, ksiądz Jan Dzierżon. Życie pszczół przez wieku uważane było za tajemną wiedzę, dostępną tylko nielicznym. Dzisiaj tajemnice te mogą poznać uczniowie Technikum Pszczelarskiego.

Dla wielu uczniów tego jedynego w Polsce i w Europie Technikum Pszczelarskiego to szansa, aby zdobyć interesujący zawód, poznać życie i zwyczaje pszczół. Dzięki wiedzy uzyskanej w technikum, każdy absolwent ma szansę na założenie własnego gospodarstwa pasiecznego. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną.

Szkoła zapewnia im praktyczną naukę zawodu u renomowanych pszczelarzy austriackich, francuskich, włoskich, szkockich oraz luksemburskich. Co ważniejsze, praktyki te są płatne. Dają okazję nie tylko do poznania zwyczajów pszczół, ale pozwalają także nawiązać nowe, interesujące znajomości, pogłębić praktyczną znajomość języków obcych. Kształceniem przyszłych pszczelarzy zajmuje się kadra Technikum Pszczelarskiego o bardzo wysokich kwalifikacjach. Część kadry stanowią byli absolwenci szkoły.

technik pszczelarzAbsolwenci technikum uzyskują tytuł Technik Pszczelarz. Tytuł ten jest równoznaczny z uzyskaniem wykształcenia rolniczego. Dzięki temu prowadząc własną pasiekę, mogą się ubiegać o fundusze z Unii Europejskiej. Uczniowie o największych osiągnięciach otrzymują przyznawaną co roku nagrodę, którą jest kilka pszczelich rodzin.

Ukończenie szkoły pozwala zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia pasiek metodami ekologicznymi i tradycyjnymi maszynami, a także upoważnia do obsługi urządzeń niezbędnych w produkcji pszczelarskiej i rolniczej oraz do sprzedaży produktów pszczelarskich i rolniczych.