ul. Miodowa 33, 31-036 Kraków
600 212 313 kontakt@zycieula.pl
"Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły."

Masowe ginięcie pszczół

ginięcie pszczół

Od jakiegoś czasu można mówić o zespole masowego ginięcia pszczoły miodnej. Jest to zespół chorobowy, który występuje w koloniach pszczoły i jak się okazuje - prowadzi do ubytku masowego pszczół poza ulem, ich ginięciem w większości całymi rodzinami.

Od początku roku 2003 mamy wiele informacji o tym, że rodziny pszczele ponoszą wiele strat. Okazuje się, że takie masowe ginięcie pszczół prowadzi do bardzo wielu poważnych problemów związanych z aspektami ekologicznymi ze względu na to, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w dziko rosnących roślinach. Masowe ginięcie pszczół to również element trendu, który określa się jako spadająca liczba owadów zapylających.

W latach 90 XX wieku pojawiło się takie zjawisko na terenie Stanów Zjednoczonych i było one dokumentowane. Tak naprawdę mówi się, że nie ma jednej przyczyny takiego stanu rzeczy, a najczęściej odpowiadać będzie za to raczej wiele czynników, które razem wpływają na negatywną kondycję rodzin pszczelich.

Objawy

Kolonia, która ma być charakteryzowana jako ta, którą dotyczy masowe wyginiecie powinna spełnić trzy czynniki:

masowe ginięcie pszczół

 • obecność zasklepionego czerwiu w ulu
 • obecność pożywienia, miodu, pyłku
 • obecność królowej

Jeśli królowej nie ma w ulu to rodzina wyginęła z innego powodu niż klasyfikowany do masowego wyginięcia pszczół

Objawy wstępne, które pojawić się mogą przed wymarciem:

 • mniejsza opieka nad czerwiem
 • mniejsza ilość robotnic do czerwiu
 • niechęć pszczół do żerowania na karmie
 • mała siła robocza młodych pszczół

 

Przyczyny

Mamy tak naprawdę długą listę czynników, które mogą wpływać na pojawienie się tego problemu. na pewno warto jednak zastanowić się czy przyczyny się kumulują i występują łącznie. Powiedzieć tutaj można o następujących kwestiach:

 • martwe pszczołymniejsza odporność
 • inwazja roztoczy
 • zatrucie chemicznymi pestycydami
 • działanie czynników związanych ze stresem
 • działanie antybiotyków
 • wirus paraliżu izraelskiego, który wykryty jest u osobników padłych
 • kaszmirski wirus paraliżu
 • tzw. pszczelarstwo migracyjne
 • wpływ upraw modyfikowanych genetycznie