ul. Miodowa 33, 31-036 Kraków
600 212 313 kontakt@zycieula.pl
"Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły."

Oddziaływanie pestycydów na pszczoły

wpływ pestycydów na pszczoły

Pestycydy oddziałują na pszczoły w zależności od tego jaka substancja będzie używana. Niektóre pestycydy są rozpylane prosto na rośliny i będą prowadzić do śmierci pszczół i innych owadów, które mogą siadać na takich roślinach.

Pestycydy używane systematycznie działają na całą roślinę, mogą się utrzymywać na liściach, nektarze czy pyłkach i powodować śmierć owadów, które mają kontakt z takimi pszczołami. Pestycydy w swojej postaci stałej są niebezpieczne dla pszczół dużo bardziej niż te, które będą rozpuszczone w emulsji albo roztworze. Faktyczna szkodliwość dla pszczół jest także zależna od toksyczności substancji i czasu przez jaki organizm jest wystawiony na działanie tych substancji a także formy w jakiej będzie zastosowana.

Klasyfikacja

Toksyczność dla owadów mierzona będzie przy użyciu pewnej wartości w postaci dawki śmiertelnej LD50 - dawka, która będzie powodować śmierć 50% populacji. Wyróżnić można tutaj następujące progi toksyczności:

  • pestycydy a pszczołybardzo toksyczna
  • średnio toksyczna
  • nieznacznie toksyczna
  • nietoksyczna

Śmierć w skali ula

Trzeba zauważyć, że śmiertelność w skali ula określana może być jako:

  • <100 pszczół na dzień - normalna śmiertelność
  • 200-400 pszczół na dzień - niska śmiertelność
  • 500-900 pszczół na dzień - średnia śmiertelność
  • >1000 pszczół dziennie - wysoka śmiertelność

W kwietniu 2013 roku Komisja Europejska zdecydowała się przegłosować zakaz stosowania pestycydów, które należeć będą do następujących grup: imidaklopridu, klotianidyny oraz tiametoksamu, ze względu na ich szkodliwość dla pszczół. Jest to duży krok w kierunku zabezpieczenia pszczół i zapewniania im takich warunków, w których nie będzie dochodziło do ich masowych śmierci. Będzie to także ważne dla nas jako ludzkości, dla której praca pszczół jest naprawdę bardzo ważna i bez nich nasze życie było by mocno utrudnione.