ul. Miodowa 33, 31-036 Kraków
600 212 313 kontakt@zycieula.pl
"Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły."

Struktura społeczna i rodzaje pszczół

rój pszczół

Rój pszczół ma pewną strukturę, znajduje się tam królowa matka, robotnice oraz trutnie. Każda rodzina będzie budować gniazdko, które będzie się składać nawet z 50 tysięcy osobników. W zależności od tego jak odżywia się larwy będą z nich wyrastać albo robotnice albo królowe matki. Matka może składać jaja niezapłodnione, z których wyrosną samce.

królowa-matkaŻycie królowej-matki

Podstawowe zadanie królowej to składanie jaj. Jeśli to ma być możliwe to zbiornik nasienny musi zostać wypełniony nasieniem. W napełnianiu będzie brało udział wiele trutni. Każda matka kopulować będzie raz w życiu i odbywa się to w czasie lotu godowego.

Życie trutnia

Trutnie w ulu pojawiają się wiosną, średnio jest ich tam około 2,5. Do czasu lotu godowego są one bezczynne, nie zbierają pyłku i nie mają funkcji. Mają jedynie unasienić królową. Będzie się to odbywało w czasie godowego lotu kilkanaście metrów nad ziemią. Pozostałe będą wegetować w gnieździe do wczesnej jesieni. Gdy będą chłody są przepędzane i po krótkim czasie giną, mają życie około 50 dni.

Życie robotnicy

Robotnice podobnie jak królowa znajdują się w ulu na stałe. Zwykle jest ich tam około 50 tysięcy. Żyją około 38 dni w ciągu lata i 6 miesięcy zimą. Ich życie jest posłuszne feromonom, które wysyłane są przez królową. W komorach plastra znajduje się kilka tysięcy jaj, larw i poczwarek. Pszczoły są w tym okresie czyszczone przez robotnice. Do podstawowych funkcji należy: królowa-matka

  • czyszczenie komórek
  • pielęgnowanie larw
  • wypacanie wosku
  • odbieranie nektaru
  • stróżowanie u wejścia
  • wentylowanie ula
  • zbieranie pokarmu

Tuż po przepoczwarzeniu robotnica będzie przystępować do pracy. W zależności od funkcji zajmuje się pielęgnowaniem gniazda, albo obroną. Może także wykonywać prace porządkowe. Szczególne znaczenie mają zbieraczki, które szukają kwiatów nektarowych.

Pszczoła zbieraczka

Robotnica zbieraczką jest po około 21 dniach życia i jest to jej ostatni etap. Zbiera jeden rodzaj kwiatów i dla jednego pożytku. Pszczoła w trakcie poszukiwania gromadzi zapas w wolu przed opuszczeniem ula

Zbieraczki pyłu

Znoszą do ula pyłek rozdzierają pylniki kwiatów i zlepiają ziarna pyłku w kulkę miodu.

Zbieraczki nektaru

Nektar gromadzony jest w wolu, które jest pojemne, tak by zbieraczka mogła odwiedzić nawet tysiąc kwiatów, by go uzupełnić. W trakcie lotu już rozpoczyna produkcję miodu.

tańczące pszczołyTańczące pszczoły

Ciekawym fenomenem życia społecznego będzie specjalny taniec. Odbywa się w gnieździe, gdy odkryje się nowy rodzaj pożytku. Jeśli będzie blisko to taniec odbywa się na kole, jeśli znajduje się powyżej 10 metrów ale poniżej 40 od ula to tańczy na półksiężycu, a przy dalszej odległości ósemkami.